MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Per cada tres habitatges de compra que entren al mercat només n’hi arriba un de lloguer

2 minutos de lectura
Decàleg per a prevenir els ciberatacs. L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una dossier per conscienciar a la població sobre els programes maliciosos i els consells per no caure en el parany dels ciberdelinqüents. L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat un dossier per conscienciar la ciutadania sobre els programes maliciosos anomenats “malware”. Els ciberdelinqüents aprofiten aquests atacs per treure diners o informació personal dels afectats i en aquest decàleg es vol donar les eines per tal de no caure en la trampa. El “malware” és el terme genèric que s’utilitza per a qualsevol mena de programari maliciós que ha estat dissenyat per causar danys o aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa. Des de l’ANC-AD s’exposa que les dades que els ciberdelinqüents volen extreure fan referència a la informació financera dels afectats, contrasenyes o missatges personals, entre altres. En l’actualitat, existeix un ampli ventall de programari maliciós i cada dia n’apareixen de diferents. Entre aquests, hi ha els virus a través de missatges de correu electrònic i quan s’obren s’infecta el dispositiu. Un altre dels més coneguts és el ransomware. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat aquest és un dels més rendibles i més populars entre els ciberdelinqüents. Un cop instal·lat xifra els arxius i a continuació s’exigeix el rescat, el qual, diu, no s’ha de pagar mai. Altres malware són els cucs, troians o adware. COM ENS PODEM PROTEGIR? Una de les accions per protegir els nostres dispositius dels atacs d’aquests programes maliciosos és tenir actualitzat en tot moment el sistema operatiu i les aplicacions. Mai s’ha de clicar en finestres emergents i cal limitar el nombre d’aplicacions instal·lades. Tampoc s’ha de prestar el nostre telèfon mòbil i només s’ha de comprar o descarregar programari de confiança.

El nombre total d’habitatges de les llars residents del Principat d’Andorra ha experimentat un augment continuat durant els darrers cinc anys, en que ha passat de 33.766 a 37.451 habitatges amb un creixement total d’un 10,9%. El percentatge de pisos respecte al nombre total d’habitatges residents a Andorra en el darrer any, ha augmentat fins al 92,1%, que representa un ascens de 1,4 punts en relació amb l’any 2020. Aquest augment es degut en major part al decrement que han tingut el darrer any les cases, que han passat d’un 7,6% l’any 2020 a un 6,7% l’any 2021. L’evolució del nombre total d’habitatges de les llars residents a Andorra presenta un creixement continuat durant els darrers cinc anys. Com s’ha dit, en aquest període l’increment total d’habitatges ha estat de 3.685, dels quals 2.851 han estat habitatges de propietat, mentre que els 834 restants han estat habitatges en règim de lloguer. El règim de tinença de l’habitatge principal a Andorra és majoritàriament el lloguer, amb el 63,9% del total d’habitatges de llars residents a Andorra per l’any 2021, representant una baixada de 1,2 punts percentuals respecte a l’any anterior. L’any 2021, després de relaxar les restriccions sanitàries que es van adoptar per fer front a la pandèmia de la Covid-19, el nombre de llars en règim de lloguer que resideixen des de fa menys d’un any ha passat de 591 a 1.347 llars (+128%). Segons la distribució dels habitatges de les llars residents en règim de lloguer pels anys de residència a l’habitatge, el gruix de les llars es concentra entre els 2 i els 9 anys, amb un 55,9% del total per l’any 2021. Quant a la distribució d’habitatges de les llars residents segons la seva superfície, els habitatges de 75 a 99 metres quadrats són els més nombrosos seguits dels de 50 a 74 metres i dels de 100 a 124 metres (13.459, 8.343 i 8.192 respectivament) que representen un 35,9%, un 22,3% i un 21,9% sobre el total d’habitatges residents a Andorra de les llars residents.

Más historias

Puede que te hayas perdido