MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Malestar d’advocats i fiscalistes amb ‘consultors intrusos’ lligats a l’auge de ‘youtubers’ al país

2 minutos de lectura
Decàleg per a prevenir els ciberatacs. L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una dossier per conscienciar a la població sobre els programes maliciosos i els consells per no caure en el parany dels ciberdelinqüents. L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat un dossier per conscienciar la ciutadania sobre els programes maliciosos anomenats “malware”. Els ciberdelinqüents aprofiten aquests atacs per treure diners o informació personal dels afectats i en aquest decàleg es vol donar les eines per tal de no caure en la trampa. El “malware” és el terme genèric que s’utilitza per a qualsevol mena de programari maliciós que ha estat dissenyat per causar danys o aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa. Des de l’ANC-AD s’exposa que les dades que els ciberdelinqüents volen extreure fan referència a la informació financera dels afectats, contrasenyes o missatges personals, entre altres. En l’actualitat, existeix un ampli ventall de programari maliciós i cada dia n’apareixen de diferents. Entre aquests, hi ha els virus a través de missatges de correu electrònic i quan s’obren s’infecta el dispositiu. Un altre dels més coneguts és el ransomware. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat aquest és un dels més rendibles i més populars entre els ciberdelinqüents. Un cop instal·lat xifra els arxius i a continuació s’exigeix el rescat, el qual, diu, no s’ha de pagar mai. Altres malware són els cucs, troians o adware. COM ENS PODEM PROTEGIR? Una de les accions per protegir els nostres dispositius dels atacs d’aquests programes maliciosos és tenir actualitzat en tot moment el sistema operatiu i les aplicacions. Mai s’ha de clicar en finestres emergents i cal limitar el nombre d’aplicacions instal·lades. Tampoc s’ha de prestar el nostre telèfon mòbil i només s’ha de comprar o descarregar programari de confiança.

Els advocats ja van una reforma de la llei que regula la professió per tal de deixar clar que l’assessoria jurídica sols la poden prestar els lletrats i, en conseqüència, aquells que estiguin degudament col·legiats en règim d’advocat en actiu a l’ens professional. Aquest canvi legislatiu dóna més força al col·lectiu per emprendre accions que amb anterioritat ja s’havien advertit però que ara, és possible, que s’intensificaran i es duran a terme. Es dona el cas que van augment el nombre de professionals que ofereixen els seus serveis d’assessoria integral per a inversors estrangers i, tot sovint, molt encarat, s’ha dit, als esmentats creadors de continguts. Assessorament legal i fiscal estan a l’ordre del dia. Solen ser despatxos integrats per diverses persones que donen una aparença de formalisme però que, tot sovint, ni tan sols operen des del Principat. Tenen una petita delegació i reben suport de professionals normalment ubicats a Espanya. En algun cas, hi ha algun dels professionals que atenen en aquests despatxos que efectivament estan col·legiats degudament. Però en la majoria d’ocasions, els suposats professionals que atenen els potencials assessorats no tenen cap vinculació amb els col·legis professionals ni, menys encara, s’hi han afiliat com marca la llei. D’aquí que els col·lectius l’exercici de la professió dels quals al Principat està regulada legalment, exigeixen que es compleixin estrictament les condicions que fixa la norma i que es combati aquells que, consideren al cap i a la fi, estan generant intrusisme i competència deslleial. No és el primer cop que aquesta qüestió es tracta en l’organisme que engloba tots els col·legis professionals liberals i que es trasllada a l’administració. Veient que la situació va a més, i a partir de queixes que presenten els professionals legalment establerts al país, el Col·legi d’Advocats, per exemple, està actuant diligentment almenys ja de forma rotunda en un cas que ja ha traslladat a Economia perquè avaluï l’impacte necessari i adopti les decisions escaients. També l’ens col·legial està analitzant si algun lletrat degudament col·legiat actua de prestanoms o similar en favor d’alguna d’aquestes consultories.