MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

ACTUA 2 Què és Actua? Conscient dels avantatges que ofereix Andorra als inversos forans en l’actual context econòmic, el Govern d’Andorra ha impulsat la Iniciativa Actua: un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió liderar l’obertura econòmica a empreses foranes i facilitar la inversió i la diversificació econòmica a Andorra. El Programa Actua s’ha desenvolupat paral·lelament a les reformes legals amb la participació de tots els agents econòmics, amb la finalitat de facilitar les inversions i la diversificació econòmica a Andorra.   Es basa en tres pilars clau: La diversificació econòmica a través del desenvolupament de clústers destinats als àmbits de la innovació, la salut i benestar, l’educació, i l’esport. Atreure inversions estrangeres directes i acompanyar les empreses nacionals durant el seu procés d’internacionalització. Acompanyar els emprenedors: promoure la col·laboració entre els sectors públic i privat i donar suport al desenvolupament de noves iniciatives empresarials.

Què és Actua? Conscient dels avantatges que ofereix Andorra als inversos forans en l’actual context econòmic, el Govern d’Andorra ha impulsat la Iniciativa Actua: un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió liderar l’obertura econòmica a empreses foranes i facilitar la inversió i la diversificació econòmica a Andorra. El Programa Actua s’ha desenvolupat paral·lelament a les reformes legals amb la participació de tots els agents econòmics, amb la finalitat de facilitar les inversions i la diversificació econòmica a Andorra.   Es basa en tres pilars clau: La diversificació econòmica a través del desenvolupament de clústers destinats als àmbits de la innovació, la salut i benestar, l’educació, i l’esport. Atreure inversions estrangeres directes i acompanyar les empreses nacionals durant el seu procés d’internacionalització. Acompanyar els emprenedors: promoure la col·laboració entre els sectors públic i privat i donar suport al desenvolupament de noves iniciatives empresarials.

Què és Actua?
Conscient dels avantatges que ofereix Andorra als inversos forans en l’actual context econòmic, el Govern d’Andorra ha impulsat la Iniciativa Actua: un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió liderar l’obertura econòmica a empreses foranes i facilitar la inversió i la diversificació econòmica a Andorra.

El Programa Actua s’ha desenvolupat paral·lelament a les reformes legals amb la participació de tots els agents econòmics, amb la finalitat de facilitar les inversions i la diversificació econòmica a Andorra.
 
Es basa en tres pilars clau:
La diversificació econòmica a través del desenvolupament de clústers destinats als àmbits de la innovació, la salut i benestar, l’educació, i l’esport.
Atreure inversions estrangeres directes i acompanyar les empreses nacionals durant el seu procés d’internacionalització.
Acompanyar els emprenedors: promoure la col·laboració entre els sectors públic i privat i donar suport al desenvolupament de noves iniciatives empresarials.