MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

La inversió estrangera en immobles sense restriccions des d’avui La inversió estrangera en immobles torna a ser possible des d’avui 29 de febrer del 2024 sense cap restricció després que amb l’entrada en vigor de la Llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra decaigui la moratòria aprovada el setembre passat que suspenia temporalment l’atorgament de noves autoritzacions d’inversió estrangera en immobles, fins a l’entrada en vigor de la llei que grava aquesta activitat. Amb la publicació ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) del text que regula el nou tribut, en vigor des d’avui, s’aixequen per tant les restriccions. Cal recordar que la llei estableix un impost progressiu i amb gravàmens d’entre el 3% i el 10%, en funció del nombre i tipologia de les propietats, sobre el valor real de la inversió que es formalitza. Un impost del qual restaran exempts les adquisicions per portar-hi a terme una activitat mercantil, comercial o industrial per part de la persona, sigui física sigui jurídica, adquirent. Des del sector immobiliari, ja al moment en què el Consell General va aprovar el nou impost, es va destacar que no es considerava que el tribut tingués un efecte de fre de les operacions, si més no a les relatives al producte de gamma alta. 8053

La inversió estrangera en immobles sense restriccions des d’avui La inversió estrangera en immobles torna a ser possible des d’avui 29 de febrer del 2024 sense cap restricció després que amb l’entrada en vigor de la Llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra decaigui la moratòria aprovada el setembre passat que suspenia temporalment l’atorgament de noves autoritzacions d’inversió estrangera en immobles, fins a l’entrada en vigor de la llei que grava aquesta activitat. Amb la publicació ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) del text que regula el nou tribut, en vigor des d’avui, s’aixequen per tant les restriccions. Cal recordar que la llei estableix un impost progressiu i amb gravàmens d’entre el 3% i el 10%, en funció del nombre i tipologia de les propietats, sobre el valor real de la inversió que es formalitza. Un impost del qual restaran exempts les adquisicions per portar-hi a terme una activitat mercantil, comercial o industrial per part de la persona, sigui física sigui jurídica, adquirent. Des del sector immobiliari, ja al moment en què el Consell General va aprovar el nou impost, es va destacar que no es considerava que el tribut tingués un efecte de fre de les operacions, si més no a les relatives al producte de gamma alta.

La inversió estrangera en immobles sense restriccions des d’avui

La inversió estrangera en immobles torna a ser possible des d’avui 29 de febrer del 2024 sense cap restricció després que amb l’entrada en vigor de la Llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra decaigui la moratòria aprovada el setembre passat que suspenia temporalment l’atorgament de noves autoritzacions d’inversió estrangera en immobles, fins a l’entrada en vigor de la llei que grava aquesta activitat.

Amb la publicació ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) del text que regula el nou tribut, en vigor des d’avui, s’aixequen per tant les restriccions.

Cal recordar que la llei estableix un impost progressiu i amb gravàmens d’entre el 3% i el 10%, en funció del nombre i tipologia de les propietats, sobre el valor real de la inversió que es formalitza. Un impost del qual restaran exempts les adquisicions per portar-hi a terme una activitat mercantil, comercial o industrial per part de la persona, sigui física sigui jurídica, adquirent.

Des del sector immobiliari, ja al moment en què el Consell General va aprovar el nou impost, es va destacar que no es considerava que el tribut tingués un efecte de fre de les operacions, si més no a les relatives al producte de gamma alta.