MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Govern publica una guia per ajudar a les empreses a elaborar els plans d’igualtat

2 minutos de lectura
Decàleg per a prevenir els ciberatacs. L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una dossier per conscienciar a la població sobre els programes maliciosos i els consells per no caure en el parany dels ciberdelinqüents. L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat un dossier per conscienciar la ciutadania sobre els programes maliciosos anomenats “malware”. Els ciberdelinqüents aprofiten aquests atacs per treure diners o informació personal dels afectats i en aquest decàleg es vol donar les eines per tal de no caure en la trampa. El “malware” és el terme genèric que s’utilitza per a qualsevol mena de programari maliciós que ha estat dissenyat per causar danys o aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa. Des de l’ANC-AD s’exposa que les dades que els ciberdelinqüents volen extreure fan referència a la informació financera dels afectats, contrasenyes o missatges personals, entre altres. En l’actualitat, existeix un ampli ventall de programari maliciós i cada dia n’apareixen de diferents. Entre aquests, hi ha els virus a través de missatges de correu electrònic i quan s’obren s’infecta el dispositiu. Un altre dels més coneguts és el ransomware. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat aquest és un dels més rendibles i més populars entre els ciberdelinqüents. Un cop instal·lat xifra els arxius i a continuació s’exigeix el rescat, el qual, diu, no s’ha de pagar mai. Altres malware són els cucs, troians o adware. COM ENS PODEM PROTEGIR? Una de les accions per protegir els nostres dispositius dels atacs d’aquests programes maliciosos és tenir actualitzat en tot moment el sistema operatiu i les aplicacions. Mai s’ha de clicar en finestres emergents i cal limitar el nombre d’aplicacions instal·lades. Tampoc s’ha de prestar el nostre telèfon mòbil i només s’ha de comprar o descarregar programari de confiança.

Així, el document ha estat desenvolupat pel ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i va ser validat en la reunió de l’executiu del passat dimecres, la darrera abans de la posada en marxa del nou gabinet, novament liderat per Xavier Espot. L’objectiu de la ‘Guia per elaborar plans d’igualtat per a empreses’ és poder-les ajudar a implementar «de forma eficaç i entenedora» l’exigència de la legislació que, cal recordar, persegueix eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones respecte dels homes en tots els àmbits de la vida i a garantir la igualtat d’oportunitats. Justament, s’admet que l’àmbit laboral és un dels espais on actualment encara hi ha molt camí a recórrer, ja que es detecten encara de forma habitual discriminacions, tant directes com indirectes, per motiu de sexe. Per això, la Llei insta a les empreses a garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació, així com afavorir la igualtat d’oportunitats de dones i homes amb totes aquelles mesures necessàries, independentment de la dimensió ocupacional de la plantilla. Tot i això, per als negocis més grans, a partir dels 50 treballadors, sí que s’estableix l’obligació d’implementar un pla d’igualtat que articuli les mesures requerides. El ministeri ha volgut facilitar aquesta feina amb la guia, on es descriuen aspectes essencials en l’elaboració d’aquest document, com ara la negociació, les dades que s’han d’analitzar en la fase diagnòstica, el contingut que ha de recollir el pla i les orientacions sobre com estructurar les mesures que s’hi especifiquen, la vigència i el seguiment i l’avaluació de resultats. Entre altres aspectes, es remarca que el pla s’ha de negociar amb la plantilla. Per això, es proposa la constitució d’una comissió negociadora. Un cop feta la diagnosi de situació de l’empresa, la guia destaca que cal organitzar les accions en àmbits que les agrupin. Aquests poden ser definits per la comissió però, com a mínim, inclouran: la sensibilització i la formació a la plantilla en matèria d’igualtat de gènere; la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i els processos de gestió de persones. Aquelles persones interessades a consultar la guia ho poden fer directament a la web del ministeri d’Afers Socials. El document ja es troba penjat i es pot descarregar a la pàgina d’internet.

Más historias

Puede que te hayas perdido