MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Educació ha expedit gairebé 4.000 diplomes de català en els darrers quatre anys

2 minutos de lectura
Decàleg per a prevenir els ciberatacs. L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una dossier per conscienciar a la població sobre els programes maliciosos i els consells per no caure en el parany dels ciberdelinqüents. L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat un dossier per conscienciar la ciutadania sobre els programes maliciosos anomenats “malware”. Els ciberdelinqüents aprofiten aquests atacs per treure diners o informació personal dels afectats i en aquest decàleg es vol donar les eines per tal de no caure en la trampa. El “malware” és el terme genèric que s’utilitza per a qualsevol mena de programari maliciós que ha estat dissenyat per causar danys o aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa. Des de l’ANC-AD s’exposa que les dades que els ciberdelinqüents volen extreure fan referència a la informació financera dels afectats, contrasenyes o missatges personals, entre altres. En l’actualitat, existeix un ampli ventall de programari maliciós i cada dia n’apareixen de diferents. Entre aquests, hi ha els virus a través de missatges de correu electrònic i quan s’obren s’infecta el dispositiu. Un altre dels més coneguts és el ransomware. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat aquest és un dels més rendibles i més populars entre els ciberdelinqüents. Un cop instal·lat xifra els arxius i a continuació s’exigeix el rescat, el qual, diu, no s’ha de pagar mai. Altres malware són els cucs, troians o adware. COM ENS PODEM PROTEGIR? Una de les accions per protegir els nostres dispositius dels atacs d’aquests programes maliciosos és tenir actualitzat en tot moment el sistema operatiu i les aplicacions. Mai s’ha de clicar en finestres emergents i cal limitar el nombre d’aplicacions instal·lades. Tampoc s’ha de prestar el nostre telèfon mòbil i només s’ha de comprar o descarregar programari de confiança.

El nivell amb més diplomes és el B2 (1.820). Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp professional del parlant. L’examen del nivell B2 s’estructura en cinc blocs. Els nivells que tenen menys demanda són l’A1 i el C2 amb 125 i 110 diplomes respectivament. L’A1 és un nivell d’usuari bàsic que acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet desenvolupar les necessitats més bàsiques de comunicació. El C2, per la seva part, atorga un diploma d’usuari experimentat. Acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d’analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català. Per tenir alguns dels nivells, cal superar els exàmens oficials de llengua catalana que consisteixen en la realització d’una prova escrita i d’una prova oral que permeten valorar de manera objectiva el grau de desenvolupament de les competències establertes en cada programa. En aquests exàmens s’avalua la comprensió i l’expressió oral, la interacció, la comprensió i l’expressió escrita de la persona candidata. La propera convocatòria és el mes vinent i hi poden accedir les persones majors de setze anys en el moment en què tinguin lloc les proves, independentment de la nacionalitat, residents o no residents al país.