MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Conèixer Càritas

2 minutos de lectura
Decàleg per a prevenir els ciberatacs. L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una dossier per conscienciar a la població sobre els programes maliciosos i els consells per no caure en el parany dels ciberdelinqüents. L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat un dossier per conscienciar la ciutadania sobre els programes maliciosos anomenats “malware”. Els ciberdelinqüents aprofiten aquests atacs per treure diners o informació personal dels afectats i en aquest decàleg es vol donar les eines per tal de no caure en la trampa. El “malware” és el terme genèric que s’utilitza per a qualsevol mena de programari maliciós que ha estat dissenyat per causar danys o aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa. Des de l’ANC-AD s’exposa que les dades que els ciberdelinqüents volen extreure fan referència a la informació financera dels afectats, contrasenyes o missatges personals, entre altres. En l’actualitat, existeix un ampli ventall de programari maliciós i cada dia n’apareixen de diferents. Entre aquests, hi ha els virus a través de missatges de correu electrònic i quan s’obren s’infecta el dispositiu. Un altre dels més coneguts és el ransomware. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat aquest és un dels més rendibles i més populars entre els ciberdelinqüents. Un cop instal·lat xifra els arxius i a continuació s’exigeix el rescat, el qual, diu, no s’ha de pagar mai. Altres malware són els cucs, troians o adware. COM ENS PODEM PROTEGIR? Una de les accions per protegir els nostres dispositius dels atacs d’aquests programes maliciosos és tenir actualitzat en tot moment el sistema operatiu i les aplicacions. Mai s’ha de clicar en finestres emergents i cal limitar el nombre d’aplicacions instal·lades. Tampoc s’ha de prestar el nostre telèfon mòbil i només s’ha de comprar o descarregar programari de confiança.

Càritas és una entitat de l’Església catòlica sense ànim de lucre i forma part de les Organitzacions No Governamentals (ONG). Càritas, amb el seu treball social, vol ajudar les persones a sortir de la pobresa i la marginació. Per això estableix uns programes socials i duu a terme uns projectes. El seu finançament és sobretot de caire privat. Rep majoritàriament el seu suport econòmic de persones que confien en la tasca solidària de fa Càritas. L’acció social de Càritas es desplega en tres vessants: assistencial, de promoció i preventiva. * L’acció assistencial vol ser com una cura d’urgència davant les necessitats que no admeten un ajornament. * La promoció és capacitar la persona, que ha de dependre de serveis socials o d’alguna institució per sobreviure. De manera que per ella mateixa tingui els mitjans per fer una vida autònoma. * La prevenció vol trencar el cercle de la pobresa i de la marginació. És una tasca molt lenta, però és posar els fonaments perquè la persona pugui construir-se un futur amb una certa qualitat. Els serveis bàsics de Càritas estan oberts a tota persona mancada de recursos econòmics, sense discriminacions de races o de creences. Els principis de l’acció social de Càritas Mn. Joan A. Ventosa, a ‘Principis rectors de l’acci social de Càritas’, apunta en set principis l’estil del servei que Càritas vol fer: 1. Un servei que superi les temptacions més corrents (de comoditat o benestar, de prestigi, de poder) imitant l’actitud de Jesucrist que «no ha vingut a ser servit sinó a servir» (Mt 20,28). 2. Un servei de qualitat perquè els pobres hi tenen dret i, per tant, exigeix la col·laboració de professionals adients i de voluntaris. 3. Un servei que vol que els pobres s’alliberin dels diferents factors de la seva pobresa, perquè puguin assolir una vida autònoma, sense dependre sempre dels altres. 4. Un servei obert a la col·laboració i coordinació amb altres entitats i organismes. 5. Un servei que treballa per la instauració de la justícia perquè vol donar un contingut real als drets que els pobres tenen, com tota persona, però que no poden exercir. 6. Un servei que no te por de denunciar les situacions reals d’injustícia, però al mateix temps treballa per tal de suprimir-les perquè no voldria caure en el «diuen i no fan», propi del fariseisme. 7. Un servei que, inspirant-se en el respecte a la dignitat de les dones i dels homes, ofereix un terreny comú de trobament amb tots els qui des de diferents creences o increences volen treballar per la defensa dels drets de la persona humana.

Más historias

Puede que te hayas perdido