MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Anar a escola sense barreres

2 minutos de lectura
Decàleg per a prevenir els ciberatacs. L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una dossier per conscienciar a la població sobre els programes maliciosos i els consells per no caure en el parany dels ciberdelinqüents. L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat un dossier per conscienciar la ciutadania sobre els programes maliciosos anomenats “malware”. Els ciberdelinqüents aprofiten aquests atacs per treure diners o informació personal dels afectats i en aquest decàleg es vol donar les eines per tal de no caure en la trampa. El “malware” és el terme genèric que s’utilitza per a qualsevol mena de programari maliciós que ha estat dissenyat per causar danys o aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa. Des de l’ANC-AD s’exposa que les dades que els ciberdelinqüents volen extreure fan referència a la informació financera dels afectats, contrasenyes o missatges personals, entre altres. En l’actualitat, existeix un ampli ventall de programari maliciós i cada dia n’apareixen de diferents. Entre aquests, hi ha els virus a través de missatges de correu electrònic i quan s’obren s’infecta el dispositiu. Un altre dels més coneguts és el ransomware. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat aquest és un dels més rendibles i més populars entre els ciberdelinqüents. Un cop instal·lat xifra els arxius i a continuació s’exigeix el rescat, el qual, diu, no s’ha de pagar mai. Altres malware són els cucs, troians o adware. COM ENS PODEM PROTEGIR? Una de les accions per protegir els nostres dispositius dels atacs d’aquests programes maliciosos és tenir actualitzat en tot moment el sistema operatiu i les aplicacions. Mai s’ha de clicar en finestres emergents i cal limitar el nombre d’aplicacions instal·lades. Tampoc s’ha de prestar el nostre telèfon mòbil i només s’ha de comprar o descarregar programari de confiança.

Les obres es van adjudicar el passat 14 de setembre i es van iniciar dos mesos després, amb un import és de 275 mil euros. Adaptar tots els centres a la normativa ha estat una feina feixuga i llarga ja que moltes de les escoles es van construir fa anys quan la legislació no contemplava l’accessibilitat. La llei es va aprovar al Consell General. en la sessió del 6 d’abril de 1995 amb l’objectiu de fer efectius els drets i les garanties, pel que fa al col.lectiu de persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de comunicació, mitjançant la intervenció dels poders públics a fi que, com assenyala la Constitució, es creïn les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives. La creació d’entorns, programes i eines educatives accessibles fa possible que totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin accedir a l’educació obligatòria i, posteriorment, a la formació escollida per al seu desenvolupament i independència personal. En la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de les Nacions Unides, ratificada a la ciutat de Nova York, el desembre de 2006, es va acordar que els estats han d’assegurar que les persones amb discapacitat puguin accedir a l’educació primària i secundària, la formació professional, l’ensenyament d’adults i l’aprenentatge permanent sense discriminació i en igualtat de condicions que els altres. L’educació ha de fer els ajustos raonables en funció de les necessitats individuals, prestar els suports necessaris i facilitar les mesures personalitzades Els experts, com la psicològa clínica, Elisabet Jansà al seu treball ‘Accessibilitat als espais’, consideren que «l’educació ha de fer els ajustos raonables en funció de les necessitats individuals, prestar els suports necessaris i facilitar les mesures personalitzades i efectives en entorns que fomentin el màxim desenvolupament acadèmic i social, i emprar els materials, les tècniques educatives i els mitjans i els formats de comunicació alternatius i augmentatius perquè tot l’alumnat pugui assolir el màxim desenvolupament acadèmic i social de conformitat amb l’objectiu de la plena inclusió». El de l’accessibilitat ha estat un tema recurrent entre els infants de la parròquia laurediana. Ja l’any 2019 a la cloenda del Consell d’Infants que va tenir lloc a la Casa Comuna, van fer una aposta clara per l’accés a tots els àmbits. Els alumnes del sistema educatiu andorrà, francès i els de Nostra Senyora de Meritxell van treballar aquell curs la temàtica de la diversitat funcional. Van expressar un conjunt de propostes enfocades a adaptar alguns espais de la parròquia per a ajudar les persones amb mobilitat reduïda.

Más historias

Puede que te hayas perdido