MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Pendent el protocol amb Afers Socials per fer l’acompanyament a les persones que siguin desnonades

2 minutos de lectura
Decàleg per a prevenir els ciberatacs. L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una dossier per conscienciar a la població sobre els programes maliciosos i els consells per no caure en el parany dels ciberdelinqüents. L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat un dossier per conscienciar la ciutadania sobre els programes maliciosos anomenats “malware”. Els ciberdelinqüents aprofiten aquests atacs per treure diners o informació personal dels afectats i en aquest decàleg es vol donar les eines per tal de no caure en la trampa. El “malware” és el terme genèric que s’utilitza per a qualsevol mena de programari maliciós que ha estat dissenyat per causar danys o aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa. Des de l’ANC-AD s’exposa que les dades que els ciberdelinqüents volen extreure fan referència a la informació financera dels afectats, contrasenyes o missatges personals, entre altres. En l’actualitat, existeix un ampli ventall de programari maliciós i cada dia n’apareixen de diferents. Entre aquests, hi ha els virus a través de missatges de correu electrònic i quan s’obren s’infecta el dispositiu. Un altre dels més coneguts és el ransomware. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat aquest és un dels més rendibles i més populars entre els ciberdelinqüents. Un cop instal·lat xifra els arxius i a continuació s’exigeix el rescat, el qual, diu, no s’ha de pagar mai. Altres malware són els cucs, troians o adware. COM ENS PODEM PROTEGIR? Una de les accions per protegir els nostres dispositius dels atacs d’aquests programes maliciosos és tenir actualitzat en tot moment el sistema operatiu i les aplicacions. Mai s’ha de clicar en finestres emergents i cal limitar el nombre d’aplicacions instal·lades. Tampoc s’ha de prestar el nostre telèfon mòbil i només s’ha de comprar o descarregar programari de confiança.

El ministre portaveu, Cesar Marquina, ha explicat que s’està treballant en l’esmentat protocol, però ha admès que no està ni molt menys tancat. També ha reconegut que no ha estat fins que no es van aprovar les lleis que fan responsables els saigs de les execucions dels desnonaments i llançaments que no s’ha «entrat en un procés de negociació» sense que hi hagués un termini fixat per arribar a un acord. Tot això ha fet retardar l’operativitat del nou sistema. I com que la llei ja fa dies que està en vigor, tampoc la Batllia executa res, amb la qual cosa hi ha hagut un embús o alguns desnonaments encallats. La xifra, el ministre no l’ha pogut dir. Sí que han informat dels canvis en el reglament regulador dels barems aplicables a la notificació dels acords, les diligències i altres actuacions que pugui dur a terme en el marc dels desnonaments. El llistat d’honoraris és força extens. [related:articles:1] Quan en l’acta d’entrega d’un bé immoble calgui fer la constatació dels danys i desperfectes ocasionats pels seus ocupants, els honoraris del saig seran, per a la constitució de l’acta, 200 euros. Quan l’acta es practiqui fora de l’horari laboral o en dies festius, l’import es duplicarà. Per les diligències i certificats es cobraran 40 euros. I l’hora o fracció tindrà un import de 100 euros. També s’incorporen els honoraris derivats de les notificacions dels acords, de les diligències i d’altres actuacions que dicti el saig en el marc dels procediments i les funcions que defineix la llei, s’estableixen de la següent manera. Les notificacions efectuades al seu despatx professional tindran un cost de 40 euros. Les notificacions efectuades pel saig fora del despatx professional tindran un cost equivalent a l’acta de presència de lliurament de documentació a la persona interessada. La tarifa de les notificacions practicades pel nunci, facultat per delegació expressa del saig, al despatx professional serà de 10 euros. Finalment, les notificacions practicades pel nunci al domicili personal i/o professional de la persona interessada comporten un cost d’entre 20 euros i 35 euros, atenent l’indret on s’efectuï o s’intenti efectuar la notificació, amb limitació al territori nacional i amb els següents criteris: radi de fins a tres quilòmetes, 20euros. En el cas que siguin set quilòmetes, 25 euros. Fins a 15 quilòmetres, 30 euros i més enllà d’això, 35 euros.