MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Més de trenta productors s’han adherit a la certificació Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra

2 minutos de lectura
Decàleg per a prevenir els ciberatacs. L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una dossier per conscienciar a la població sobre els programes maliciosos i els consells per no caure en el parany dels ciberdelinqüents. L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha elaborat un dossier per conscienciar la ciutadania sobre els programes maliciosos anomenats “malware”. Els ciberdelinqüents aprofiten aquests atacs per treure diners o informació personal dels afectats i en aquest decàleg es vol donar les eines per tal de no caure en la trampa. El “malware” és el terme genèric que s’utilitza per a qualsevol mena de programari maliciós que ha estat dissenyat per causar danys o aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa. Des de l’ANC-AD s’exposa que les dades que els ciberdelinqüents volen extreure fan referència a la informació financera dels afectats, contrasenyes o missatges personals, entre altres. En l’actualitat, existeix un ampli ventall de programari maliciós i cada dia n’apareixen de diferents. Entre aquests, hi ha els virus a través de missatges de correu electrònic i quan s’obren s’infecta el dispositiu. Un altre dels més coneguts és el ransomware. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat aquest és un dels més rendibles i més populars entre els ciberdelinqüents. Un cop instal·lat xifra els arxius i a continuació s’exigeix el rescat, el qual, diu, no s’ha de pagar mai. Altres malware són els cucs, troians o adware. COM ENS PODEM PROTEGIR? Una de les accions per protegir els nostres dispositius dels atacs d’aquests programes maliciosos és tenir actualitzat en tot moment el sistema operatiu i les aplicacions. Mai s’ha de clicar en finestres emergents i cal limitar el nombre d’aplicacions instal·lades. Tampoc s’ha de prestar el nostre telèfon mòbil i només s’ha de comprar o descarregar programari de confiança.

L’objectiu del nou text és regular l’ús de la marca de garantia i certificació com a marca col·lectiva que agrupa els productors locals adherits al distintiu Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra que es va impulsar des del ministeri amb la finalitat de poder promocionar i difondre els productes agraris i alimentaris que es produeixen al país. Tots els productes que forment part d’aquest distintiu es produeixen seguint pràctiques agràries tradicionals de muntanya i mètodes de producció artesanal, procedint en la seva majoria de petites explotacions ramaderes o bé de petites empreses radicades a Andorra. El reglament respon als preceptes que marca la Llei per desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, que al seu torn modifica Llei de marques a través i la Llei de signes d’estat. La voluntat d’aquest canvis, que ara es concreten amb el reglament, és reforçar el marc legislatiu vigent per poder reforçar les mesures de lluita contra aquelles pràctiques comercials que puguin ser considerades d’intrusisme, en particular quan aquestes afecten els productes agraris i alimentaris i indueixen els consumidors a confusió sobre l’origen o procedència d’aquests productes. Fruit de l’increment sostingut de productors adherits a la marca, el ministeri, juntament amb el sector, ha cregut oportú desenvolupar un marc legislatiu que permeti protegir als productors i evitar possibles fraus i competències deslleials. Cal destacar, de fet, que el reglament ha estat sotmès prèviament a un procés de consulta i concertació obert a tots els productors locals que actualment formen part del distintiu Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra. D’aquesta manera, s’estableix que la llicència d’ús de la marca s’atorga únicament i exclusivament per als productes agraris i alimentaris que siguin produïts, elaborats i comercialitzats dins del territori del Principat d’Andorra, i seguint el marc normatiu vigent. Podran demanar l’ús de la marca les persones físiques o jurídiques que consten com a titulars d’una explotació agrària que estigui degudament inscrita al Registre d’Explotacions Agràries (REA) del ministeri encarregat de l’agricultura i les persones físiques o jurídiques que consten com a titulars d’una empresa que estigui degudament inscrita al Registre de Comerç del ministeri encarregat de l’economia.