MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Google Business View – Actua va posar en marxa el 2013 un projecte per convertir Andorra en el primer país del món amb tota la seva oferta comercial a Google

1 minuto de lectura
Google Business View Actua va posar en marxa el maig del 2013 un projecte per convertir Andorra en el primer país del món amb tota la seva oferta comercial a Google

Google Business View Actua va posar en marxa el maig del 2013 un projecte per convertir Andorra en el primer país del món amb tota la seva oferta comercial a Google

Què és Actua? Conscient dels avantatges que ofereix Andorra als inversos forans en l'actual context econòmic, el Govern d'Andorra ha impulsat la Iniciativa Actua: un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió millorar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat de l'economia al Principat. La part empresarial (Actua Empresa), està dirigida per Judit Hidalgo, i la d'innovació (Actua Innovació), per Marc Pons. El Programa Actua s’ha desenvolupat paral·lelament a les reformes legals amb la participació de tots els agents econòmics, amb la finalitat de facilitar les inversions i la diversificació econòmica a Andorra.

https://www.actua.ad/google-business-view

Google Business View
Actua va posar en marxa el maig del 2013 un projecte per convertir Andorra en el primer país del món amb tota la seva oferta comercial disponible a Google Maps, mitjançant l’eina Google Street View.

Des del maig del 2014, més del 96% dels comerços de tot el territori ja són accessibles a través d’aquesta eina i des de l’agost del mateix any, el projecte es va fer extensiu als monuments d’interès històric i cultural d’Andorra, oferint la possibilitat de visitar més del 95% dels museus i de les esglésies de manera virtual. També es pot veure l’oferta de centres esportius existents al Principat.

El juny del 2018, el projecte va entrar en una segona fase d’actualització, en la que no només es realitzaven els Tours virtuals, sinó que a més es millorava i completava la informació dels comerços del país per tal de dotar-los de noves funcionalitats que li permetin fer-se més global i competitiu.

https://www.actua.ad/google-business-view

Google Business View Actua va posar en marxa el maig del 2013 un projecte per convertir Andorra en el primer país del món amb tota la seva oferta comercial a Google